Image

Festes massa llargues?

   Ets la rosa, somrient a la mítica primavera, asseguda a la llar
De les praderas verdes, allà hem vaig arrepentir
En el profund oceà , hem vares trobar
A l’hivern dessolat, hem vares salvar

 

ImageInternet ha canviat els drets d’autor. Allò que s’anomena copyright i ha introduït l’anomenat copyleft.

El terme copyleft va néixer al món de la informàtica, concretament en el del programari lliure, àmbit en el qual el copyleft constitueix un mètode per fer que un programa lliure es mantingui sempre lliure, obligant que totes les modificacions i versions esteses del programa siguin també programari lliure, garantint així les llibertats dels usuaris. De forma anàloga aquest concepte va començar a aplicar-se també a tot tipus de coneixement lliure (texts, fotos, videos, etc.).

DOS PINS PER CONFONDRE

Image

Tot se’n va en orris

Image

El proper dia 22 d’agost està prevista la presentació de la nova programació de Capdepera Ràdio al Castell de Capdepera...

Enguany tornarem a gaudir d’una nit de Jazz Blues al moll de Cala Rajada ...

Aquells inicis de la drassana foren encoratjadors i una activitat fins aleshores desconeguda a Cala Rajada. Els seus promotors, Antoni Ferragut, Colau Garau Bombu i Antoni Moll Miquelet, es dedicaven, respectivament, al comerç amb fustes, a la restauració i a la pagesia; no constaven en el registre municipal de comerciants o industrials però demostraren que eren emprenedors i arriscats, associant-se per aprofitar el bon moment pel qual passava el comerç marítim.

 

 

Què li demanes, al nou consistori?

Image

Uf, quina calor!