Consell i ajuntament de Capdepera aposten pel turisme esportiu i els fons europeus per diversificar l’oferta turística al municipi

Presentació del nou edifici d'ús ambulatori i un bloc quirúrgic i obstètric sense representació de Capdepera

Escolar 0 – Cala Millor 0

" L'objectiu principal de fomentar l'aprenentatge permanent d'idiomes a tota Europa i promoure'n la diversitat lingüística i cultural."


 Ajudes a famílies, empreses i autònoms atorgades per l'Ajuntament de Capdepera

La cimentació va a bon ritme, emprant maquinària pesant

Les fortes pluges ha provocat greus desperfectes al Centre de Dia


Diumenge 10 d'octubre tendrà lloc una ruta que s'iniciarà a les 14 h i fins a les 22 h, en la qual es podran degustar tapes realitzades amb llampuga.


Particulars han registrat més de 100 l/m2 al llarg del matí

Carrer Elionor Servera aquest matí


Agenda de la Vila

Mes de juliol 2021

Les actes de constitució daten de dia 15 de setembre de 1971 (dimecres)

El carrer Elionor Servera ha acumulat gran quantitat d'aigua


Constància 3 – Escolar 1

   Capdepera, 7.445 residències per a 12.158 residents.


L’article 47 de la Constitució del 78 diu: «Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació.
La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics.»


Antoni Flaquer “Coix”
GUILLEM DANÚS FERRER

EX JUGADOR I EX ENTRENADOR

Antoni Flaquer “Coix” 

Subcategories