inici

Cap Vermell

Defuncions / Miquel Mascaró Oliver

Defuncions/ Toni Alzamora Melis

Defuncions/ Josefa Flaquer Calafat

Defuncions / Emilio Díaz Hermosa

Defuncions / José Ferrera Martín

Defuncions / Alfonsa Muñoz Jiménez

Defuncions / José Paredes Muñoz

Defuncions / Clemente Terrasa Flaquer

Defuncions / Toni Llull Sureda

Defuncions / Miquel Amorós Carrió

Defuncions / Magdalena Fuster Picó

Defuncions / Julia Nieto García

Defuncions / Juan Miguel de Arce del Toro

Defuncions / Catalina Mayol Blanes

Defuncions/ Francisca Sancho Lliteras

Defuncions / Daniel Pablo Bosch Badenes

Defuncions / Salvador Bordoy

Defuncions / Julio de Frutos Terrén

Defuncions / Gisela Wimmer

Defuncions / Catalina Vich Ripoll

Defuncions / Bàrbara Massanet Morey

Defuncions / Ute Gisela Volkmer

Defuncions / Maria Massanet Sirer

Defuncions / Carmen Malpesa Muñoz

Defuncions / Agustí Nebot Nebot

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
 

Horaris C E Escolar