inici

Cap Vermell

Biblioteca digital de Cap Vermell

Vos oferim els anuaris des de l'any 2007

i altres documents editats per Cap VermellSols heu de clicar damunt per accedir-hi

Anuaris


H
omenatge a Dorothea Bate


M
és fort que l'odi, Antoni Domínguez


E
l Naufragi del Golea (2011)

1984, Miquel Llull

 
Allò imprevist, de Domingo López Torres

Climent Garau i les seves arrels gabellines,
Jaume Fuster i Josep Terrassa
 


Climent Garau i Melis, història d'un farer gabellí, Mercè Garau


Jack Bilbo i una Cala Rajada increïble, Miquel Llull


La drassana de na Ferradura, Josep Terrassa


El teatre no religiós a Capdepera, Josep Terrassa
 
 Karl Otten: Torquemadas Schatten, Pere Joan Tous


El turisme a Capdepera durant la II República, Josep Terrassa


L'integrisme a Mallorca: una aproximació
a Pere Antoni Melis Massanet,
Pere Fullana


Foto del mesHoraris C E Escolar