El jutjat de Manacor acull dues declaracions derivades de la querella argentina per assassinats de la Guerra CivilPorts dels Illes Balears ha instal·lat un tren de fondeig al port de Cala Rajada.


La plaça dels Pins s'omple de música i menjar


El conveni d'hosteleria i el reglament de piscines temes principals de l'assemblea


El lliurament dels premis als guanyadors se va fer a les aules.


Les actuacions de manteniment del castell de Capdepera progressen favorablement.

Passada la una del migdia de dimarts 10 de juny s’ha declarat un incendi, per causes que desconeixem, a un petit magatzem situat als afores de Capdepera sortint per la carretera que va a Son Servera.


A Artà es va celebrar un senzill i respectuós homenatge a aquest docent

Ja duu un mes en vaga de fam, en demanda de diàleg a la Conselleria d'Educació

Segons es desprèn d'una nota que va deixar escrita,
la causa del suïcidi hauria estat la impossibilitat
de fer front al lloguer de l'habitatge
i el corresponent avís de desnonament.

Els expedients intervinguts pel SEPRONA correspondrien a unes pròrrogues en sòl rústic. 


foto d'arxiu

La final se va celebrar a les instal·lacions del Corte Inglés de Palma dia 28 de maig.


 Paula Fullana Sureda iToni Serra Moll sorprengueren al jurat amb els seus plats
La Guàrdia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se presentà en el departament d'Urbanisme i sembla que va intervenir diversos expedients de llicència d'obres.

Albert Llull renúncia a les regidories de Medi Ambient i TIC, a favor de Bel Blanes.
Mateu Melis assumirà la regidoria d'Hisienda.

   

Conegueren de primera mà les dependències municipals


Una altra vegada s'adoba aquest tram de camí