inici

Cap Vermell

L'incivisme que no afluixa
Gairebé cada dia, en diversos indrets del poble, trobam bosses de fems al mig del carrer. Motles vegades el contingut queda estès al voltant, quan les bosses es rompen o qualque animal les destrossa. No ens cansarem de demanar als nostres veïns que tenguin un poc de civisme i respectin els horaris de recollida de fems: "per tenir el poble net no es tracta de fer més neteja sinó d'embrutar menys". Si no hi ha una mica de compromís, no hi ha res a fer...Però no és únicament en l'entorn urbà on se produeixen actes d'incivisme. Els nostres boscos també pateixen abocaments incontrolats (especialment a les voreres de carreteres secundàries). No s'entén que es vagi en cotxe a zones allunyades a tirar escombraries i enderrocs, quan hi ha un lloc a la Deixalleria per abocar-los gratuïtament. Les imatges d'aquest article corresponen a dos abocament il·legals, un al camí de cala Moltó i l'altre a la carretera de sa Pedruscada. Estaria bé retirar-los.Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar