Joan Ferrer va ser reelegit president de l'Associació Hotelera de Capdepera


 

Divendres, 8 de juny,  va tenir lloc a l’hotel Son Moll Sentits, l’assemblea del 2018 de l’Associació hotelera de Capdepera en la que es debateren un seguit de temes que afecten a la primera indústria del municipi.

Acabada l’assemblea hi hagué el dinar dels associats, ofert per l’hotel amfitrió i fet i servit pel personal amb una gran professionalitat i amabilitat.Abans de les postres hi hagué diverses intervencions, començant pel president Joan Ferrer que entre d’altres coses comentà la baixada de reserves per l’increment de mercats competidors com ara el turc, demanà que un percentatge del que se recapta amb l’Ecotaxa s’hi dediqui als llocs on se recapta, que es millorin les instal·lacions esportives com la pista d’atletisme, , l’oficina turística de la plaça dels Pins, l’Aerotib des de Cala Rajada, ajudes per la promoció de senderisme i rutes de bicicletala millora de l’avinguda Cala Agulla i del passeig marítim, aposten pels carrils bici, continuació del sender de Ses Atzavares, millorar les carreteres a Artà i Son Servera, entre d’altres...

Felicità a la nova presidenta de la federació hotelera de Mallorca a qui donà el torn de paraula.Na Maria Frontera, nova presidenta de la federació, i Maria José Aguiló vicepresidenta executiva, van dirigir unes paraules tot donant unes pinzellades de la seves intencions al capdavant de la federació, comentant que volia donar una nou aire, més proper, a les distintes associacions.

Per part del Consell de Mallorca hi assistiren na Paula Ginard, directora insular Turisme, i Cosme Bonet, conseller d’Economia i Hisienda, qui va fer una valoració de la situació turística i reafirmà l’aposta del Consell pel producte cultural, gastronòmic, esportiu... insistint en potenciar la marca Mallorca en els mercats.

Per part del Govern hi parlà Antoni Sansó, director general de Turisme, qui comentà aspectes de l’ecotaxa i reconegué la necessitat difondre millor on s’han invertit, recordant que encara n’hi ha projectes executant-se. Recordà que alguns projectes per Capdepera tenen part del seu finançament de convocatòries del Govern.

Acabà el torn de paraules el batle de Capdepera, qui també demanà part dels recursos de l’ecotaxa pels ajuntaments, recordà que moltes infraestructures del poble han de cobrir l’increment de població, i comunicà que per les obres del passeig marítim estaven pendents únicament de Ports, ja que s’han anant superant entrebancs que aturaven el projecte, fins el punt de fer perillar la seva realització. En aquest sentit agraí a la Conselleria de Turisme que mantingués la subvenció.Abans dels discursos hi va haver un entranyable homenatge a Hans Peter Berchtold pel seu compromís i dedicació a la Associació Hotelera, ja que va ser soci fundador fa més de 40 anys i s’ha mantingut actiu fins enguany. Hans Peter va agrair l’homenatge amb unes emotives paraules, tot recordant el seu amor per Mallorca i Capdepera.

Durant l’assemblea va ser reelegit com a president en Joan Ferrer, amb una junta parcialment renovada. En breu esperem poder parlar amb ell de la nova temporada que ara arranca i els nous projectes i reptes.