Aquest servei es licita per un valor de 990.555,46€, per a un termini de dos anys, i hi concorren tres empreses i una UTE

SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
DATA: DIJOUS, dia 9/ABRIL/ 2015
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

El pàrquing de cala Agulla atrau un gran nombre d'autocaravanes durant les festes de Setmana Santa


Remembers, el darrer espectacle de "Per un sonriure"


Us oferim unes panoràmiques del camp de Capdepera...


Març és considerat un mes de contrast tèrmic i una mica boig pel que fa al temps. Un mes de poc refiar.Març marçot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot.S'han senyalitzat les aturades  


Segons Pere Fuster, "MÉS per Capdepera es presenta amb un grup de persones preparades per governar i com a força més ben posicionada per fer front al bipartidisme PP-PSOE”L’Ajuntament es reuneix amb els sectors turístics per saber els principals problemes que sorgeixen a l’estiu respecte neteja i recollida de fems

Subcategories