Han començat les obres de reforma de la pista d'atletisme d'Es Figueral. Com s'ha informat l'accés al camp de gespa s'ha regulat i només se podrà accedir pels entrenaments dels equips de l'Escolar pels llocs indicats.S'ha començat amb la neteja de la pista i el fresat de sòl de la pista actual. En primer lloc i durant aquests dies, els operaris eliminaran tot el material antic que forma el paviment, després, netejaran la pista i acabaran aplicant unes resines que formaran el nou paviment. Una vegada aquest estigui eixut, es col·locaran unes barreres de metall fixes per separar el camp de futbol de la pista d’atletisme i l’obra s’acabarà col·locant un raïl numèric que envoltarà tota la pista.Durant el període de les obres ( uns quinze dies) els partits de l'Escolar se jugaran a Sant Llorenç.


 

 

La necessitat de rehabilitació de la pista d’atletisme és una antiga demanda ciutadana perquè és un lloc molt freqüentat per practicar esport. A més, amb el programa Capdepera Activa l’ajuntament impulsa l’esport a tots es col·lectius socials i fomenta el turisme esportiu per la qual cosa volen oferir unes instal·lacions adequades i la pista d’atletisme era la darrera que quedava pendent d’adequar. Cal afegir que en els darrers anys s’han creat nous clubs esportius que usen la pista i havien sol·licitat una millora.

Es preveu que l’obra s’acabi d’executar a finals de març i el pressupost és de 312.693,28€, dels quals 100.000€ es financen amb una subvenció del Govern de les Illes Balears, 162.465,46€ amb una subvenció del Consell Insular de Mallorca, i 50.227,82€ els aporta l’Ajuntament.