Malgrat els camps d'ametlers es troben em seriós retrocès per l'efecte de la Xylella fastidiosa, cada hivern ens ofereixen l'espectacle de la seva floració.