inici

Cap Vermell

Sessió ordinària Ajuntament Ple. Convocatòria 02/11/2017

 CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Novembre 2017

EXP. NÚM: PLN/2017/11
DATA: DIJOUS, dia 2/NOVEMBRE/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.
 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 5, 11 i 19/10/2017

2.Expedient 4091/2017: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

3.Expedient 1796/2017: REPARAR ERROR MATERIAL COMPLEMENT ESPECIFIC INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL

4.Expedient 4050/2017: MODIFICACIÓ FITXA I COMPLEMENT ESPECIFIC MONITOR DINAMITZADOR DEL CENTRE JOVE

5.Expedient 4051/2017: MODIFICACIÓ FITXA I COMPLEMENT ESPECIFIC COORDINADOR ACTIVITATS ESPORTIVES

6.Expedient 4052/2017: MODIFICACIÓ FITXA I COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL DE NETEJA (3 PLACES)

7.Expedient 4052/2017: MODIFICACIÓ FITXA I COMPLEMENT ESPECIFIC TÈCNIC MEDI AMBIENT

8.Expedient 3601/2017: MOCIÓ DE MES PER CAPDEPERA PER A LA PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DELS VIVERS SITUATS VORA EL PASSEIG DE CALA GAT

9.DECRETS I RESOLUCIONS

 

Ajuntament de Capdepera


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar