El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera demana als ciutadans de Cala Rajada que dipositin les bosses de fems dins el contenidor corresponent. Aquest prec es deu concretament a un fet incívic que succeeix al carrer Elionor Servera cantonada amb Almirall Cervera.

En aquest cap de cantó l’empresa de retirada de fems ha de llevar bosses d’escombraries deixades al terra, quan un carrer més enrere es troben els contenidors per a tal ús.

Deixar els fems al carrer suposa una mala imatge del municipi, sobretot a un lloc principal com és Elionor Servera, a més de brutor, males olors i un servei extra per a l’empresa de recollida de fems.