(fotografia Toti Fuster)

 Escolar-Artà, un clàssic.
 


 


 A Ciutadella, per Sant Joan Un que emigrà...
Molts d´anys han passat...
 
Es Padri Caracu, Toni Calafat Genovard
 Fotografia de l'arxiu "Jusan"
 Al parc de s'Alzinar...


Una foto de família prou antiga

 Qui era en Miquel Flaquer?
Encara hi ha part del material abocat a Sa Gravera


Us oferim unes panoràmiques del camp de Capdepera...