inici

Cap Vermell

Es taparan els forats de l'Avinguda Cala Gat?

L'accés no és segur ni per als cotxes ni per als vianants, a banda de la mala imatge que ofereix


Son nombrosos els lectors que ens envien fotografies i videos sobre l'estat de l'Avinguda Cala Gat. Certament l'estat és lamentable i ens demanen si estarà així tot l'estiu, destacant la seva perillositat. 
Cert és que aquest carrer està fora d'ordenació i l'Ajuntament no el te recepcionat però davant una situació com aquesta no es pot inhibir i dir "això no es resposablitat nostra" perquè ho és. Consideram que es poden fer 4 accions:

 Instar als propietaris a arreglar-ho i accelerar el lliurament de l'urbanització que està fora d'ordenament.
2  Adobar-ho i passar la despesa als veïnats.
3 Adobar-lo i  paga poble
4 Tancar el carrer


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans: 
DISTRIBUCIONS LLEVANT

CASHtelèfons 971565006/971818945

horari de 9-13  j de  15-18

Dissabtes de 9-13

 


 

Horaris C E Escolar