inici

Cap Vermell

Per què no s'ho aferren... on tots pensam?

Proliferació d'adhesius sobre els senyals de trànsit a Cala Rajada


No cal cercar molt. Cala Rajada n'està ple. Vagis on vagis veuràs nombrosos adhesius, majoritàriament de publicitat alemanya, als senyals de trànsit i al mobiliari urbà. Suposam que serà la darrera moda. Però no podem deixar de pensar: per què no s'ho aferren a.... al lloc que tots pensam?

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans: 
DISTRIBUCIONS LLEVANT

CASHtelèfons 971565006/971818945

horari de 9-13  j de  15-18

Dissabtes de 9-13

 


 

Horaris C E Escolar