inici

Cap Vermell

Això caurà...Les imatges corresponen al tancat del parc de s'Alzinar, al costat est, el que guaita cap a Cala Rajada. El tancat ja havia cedit i tombava cap un costat, tot indicant el perill de caiguda. Amb les fortes ventades dels darrers dies s'han acabat de rompre i el perill és major.El deteriorament del tancat ha estat produït per la corrosió dels ferros de fixació. Pel perill que suposa, cal una reparació urgent.
  


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans: 
DISTRIBUCIONS LLEVANT

CASHtelèfons 971565006/971818945

horari de 9-13  j de  15-18

Dissabtes de 9-13

 


 

Horaris C E Escolar