Inaugurada l'exposició MESQUITES, ESGLÉSIES I PROCÉS DE POBLAMENT

El Consell de Mallorca ha endegat una exposició itinerant que, sota el títol de MESQUITES, ESGLÉSIES I PROCÉS DE POBLAMENT, encara a l'escalfor de l'any Jaume I recentment clausurat. Aquesta és una mostra que pretén apropar-nos i, sobretot, despertar la nostra curiositat cap a un aspecte concret de la repoblació cristiana de Mallorca, en el segle XIII, que no és altra que el de les primeres esglésies de les comunitats establertes a distints indrets de l'illa. Edificis senzills, sobris, petits, a la mesura de les necessitats i de les possibilitats d'aquells cristians de l'Edat Mitja, la mostra més propera dels quals, pel que fa a nosaltres, seria Santa Maria de Bellpuig d'Artà.

El Consell ha volgut que el sus d'aquesta exposició itinerant es donàs a Capdepera i d'acord amb la solemnitat de l'acte hi assistiren el Director Insular de Relacions Institutcionals, Pere Fullana; el conseller de Presidència, Cosme Bonet; el Director insular de Patrimoni, Gabriel Cerdà; el comissari de l'exposició, Jaume Falconer; i el seu col·laborador, Nadal Bernat... Per part de l'Ajuntament, el batle, el regidor de Cultura i altres membres de l'equip de govern hi varen ser presents.

Després dels parlaments de rigor, el mateix Jaume Falconer va guiar una visita a l'exposició, en què se'ns van explicar alguns detalls dels elements arquitectònics objecte d'aquesta mostra, així com els criteris seguits a l'hora de donar cos al muntatge. En aquest sentit, es va dir que s'havia pensat molt en visitants joves, en un afany d'estimular el seu interès pel nostre patrimoni històric. Com va dir Falconer, està bé visitar l'exposició, però després s'han de visitar els llocs que s'hi recullen, perquè el patrimoni perdria el seu sentit si les persones ens en desinteressàssim.

Recordau que aquesta exposició es podrà visitar fins al proper dia 8, de 17 a 19 hores.

Image

Image

Image