inici

Cap Vermell

Santoral. 4 d'octubre de 2017

Sant Francesc d'AssísDia 4 d’octubre es la festivitat de sant Francesc d’Assis.Giovanni Francesco Bernardone va néixer a Assís el 1182 i serà conegut com Francesco, nom posat segons uns pel seu pare després d’un viatge a França, segons altres per conèixer el francès de molt jovenet i segons altres per la seva preferència per la literatura francesa. Temps complicats per la cristiandat, els càtars a Occident i les croades a Orient estaven al seu apogeu. El 1179 el Concili Laterà III condemna el catarisme, l’octubre de 1187 els croats perden Jerusalem i el 1198 Innocenci III proclamat Papa vol acabar amb el problema càtar, primer promou un col·loqui a Beziers presidit pel rei d’Aragó Pere el Catòlic però aviat pren un caire d’extrema violència.

Jaume I ve a Mallorca poc mesos després de l’anulació del matrimoni que havia contret amb Leonor de Castilla el 1221 i acompanyat per dos dominics com a homes de la seva màxima confiança, Miquel Fabra i Berenguer de Castellbisbal. Però el 1235 es casarà amb Violant d’Hongria, el mateix any que es canonitzava la seva germanastre Isabel d’Hongria, tercerola franciscana que havia mort el 1231. A partir d’aquí el franciscanisme es molt viu tan a la casa reial d’Aragó com a la casa reial mallorquina.

El 1232 els franciscans ja son presents a Mallorca i serà el 1281 quan inaugurin el seu convent de les llagues de sant Francesc, ubicació que encara avui conserven els terciaris franciscans (1). El 1329 ja son presents a Inca i el 1441 els observants inauguren el convent de Jesús de Palma.

Les diferencies entre conventuals, més relaxats, i observants, més rigoristes sobre tot en el vot de pobresa provoca l’obertura d’un altre convent observant amb el nom de santa Maria de Jesús a Sóller el 1457. L’ànima dels observants era aleshores el Llucmajor Bartomeu Catany.

Ja unificats obriran convent a Lloret el 1545, encara que amb el temps aquest convent passarà al dominics. El 1567 inauguren el convent de sant Bernadí de Petra, el 1581 el de sant Antoni de Pàdua a Artà i el 1599 el de sant Bonaventura de Llucmajor.

Sant Francesc neix dins un estable com Jesús (2), el 1201 participa a la batalla de Perusa i es fet presoner passat més d’un any tancat (3). El Papa Innocenci III somiarà que l’edifici de l’església s’esbaldrega i serà Francesc qui ho arreglarà (4). Rebrà els estigmes (5), parlarà amb els ocells (6), predicarà als peixos (7), superarà la prova del foc davant el soldà (8), te moments d’èxtasi (9) expulsa els dimonis d’Arezzo(10) i mor el 1226 (11).


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar