inici

Cap Vermell

Ca Nostra - 26

Ca Nostra 26                     


MÉS HISTÒRIES DE LA TERCERA EDAT GABELLINA
 

  El 7 de juliol de 1999, la recentment renovada directiva de “Ca Nostra”  dona conformitat als 2.770.417 pessetes d’existències d’aquell moment a les arques de l’entitat. S’accepta el patrocini de “La Caixa” sufragant les despeses de les orquestres “Opal” i “Bauxa” per a la verbena del proper aniversari de la creació del Club, amb gelat i ensaïmada per als associats i convidats. Per a aquesta efemèride s’organitza, segons resa un rètol col·locat al saló d’actes, amb les següents paraules: Excursió marítima amb destinació a les Coves d’Artà, les quals, com tots sabem, pertanyen a Capdepera, i que es denominen de l’Ermità i  no de l’Ermita de Betlem” (sic). A més, a la setmana següent, com un acte afegit de les celebracions, partirà una excursió al Casino de Mallorca. A Ca’n Creu d’Inca – que no es troba a Inca sinó a Capdepera – resten exposades unes peces d’obra de pauma i fotografies de tradicionals mostres de pauma elaborades antigament. Amb la finalitat de poder practicar, en una demostració a càrrec de participants en les activitats del centre, es dotarà el saló de noves estores de goma al pis, per a gimnàstica. Les vocals Conxa Ruiz i Maria Sánchez organitzen labors de macramé, ganxet i punt de “lagartera”. No passa endavant l’adquisició d’un televisor i vídeo, però sí la de billar. Amb motiu de la seva jubilació i per la extraordinària labor efectuada envers els malalts de la nostra associació, es fa entrega d’una placa i un ram de flors a sor Joana Mateu Pericàs. Se substitueix n'Antònia Juan, com a encarregada del bar, pel matrimoni format per Gabriel i Felisa, si bé la cuinera de les escoles de s’Alzinar, Maria Sancho, estarà disponible per a qualsevulla necessitat del Club, la qual cosa demostrà amb l’elaboració d'exquisits bunyols. La Coral anuncia que interpretarà, a la festa d’aniversari, “La Sirena”, himne de la Federació, i “Capdepera, Capdepera”.

La festa d’aniversari  esmentada  es va celebrar el 23 d’agost, amb presència del president del Govern Balear, Jaume Matas.  La presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, va declinar la convidada per trobar-se de vacances, i la va substituir el seu vicepresident, però sí que hi va assisitir l'Ajuntament en ple, cosa que va contribuir a una major vistositat de la commemoració. El programa acordat a l’assemblea del  7 de juliol, detallat més amunt, es va desenvolupar literalment. Sembla ser que mancaren persones dispostes a  destapar botelles de  cava, si bé el mateix president de “Ca Nostra”  –  a qui els anells no li queien, per la seva senzillesa  –, es posà com un més a servir als associats.


Maria Sancho, Miquel Garau, Catalina Moyá, Margalida Tous i Antoni Garau

700 anys Castell.-  Miquel Garau “Bessó” i Margalida Tous “de s’Estany”, foren nomenats representants de “Ca Nostra”  a la comissió dels “700 anys del Castell de Capdepera”  a celebrar al maig del 2000. Pere Terrasa va fer entrega al registre d’entrada de l’Ajuntament d’un escrit de lamentació per la inoperància oficial local i autonòmica en el compliment en la dotació del  convent de ca ses Monges com a menjador social i habitatge tutelat, previ a la residència d’ancians, accentuant el plany de la directiva perquè tot hagi acabat com a foc d’encenalls, o sigui, en no res, desprès de tantes gestions com s’havien fet creure als esperançats  jubilats, els quals,pobrets ells!, mossegaren l’ham . Allò eren reivindicacions exemptes de servilisme…  A la Sala els digueren que l'habitatge tutelat l'instal·larien a la casa de can Tasà i que l’Ajuntament pagaria l’IBI corresponent. Més endavant, la regidora d’Acció Social, Laura Abril, els concretà que si no havia estat possible era perquè no es desitjava invertir doblers en sol de propietat no municipal. Com a premi de consolació, Abril regalà al Club una farmaciola mèdica completa. A partir d’aquí, fins i tot les religioses desaparegueren de Capdepera, amb gran disgust dels veïnats. El negoci, era el negoci, fixin-se vostès
ara!!


Mossen Andreu Genovard y Coral Ca Nostra

Darreries de l'any.-  Pel Nadal de 1999 es fa un aplec, a càrrec dels 351 associats de “Ca Nostra”, de fotografies antigues, de qualsevol tema, relacionades amb Capdepera, per fer fotocòpies amb què adornar les parets del Club, com també la confecció de quadres i pintures amb el nom i cognom dels donants; amb preferència pel fotògraf o artista gràfic que presenti  instantànies de les diferents juntes directives que ha tingut l’associació a fi de ser col·locades a llocs destacats dels salons de l’entitat. Es conviden homes i dones artesans d’obra de pauma per a elaborar, de cara a la celebració dels 700 anys del Castell, cofes, bressols, coves, cucales, beaces, sarrions, cofes valencianes, graneres, graneretes, senalles mallorquines, cofins, estormies, carreteres, paners, estameres, capells de pagès, capells de dona, bosses rodones, bosses de butxaca, bosses bernat, bosses porta-diaris, maletes blanca, maletes diesprades de jaspi, maletes senzilles, senalles amb tapadora i sanefa, senalles de tapadora blanca, senalles vorabigarrades, estorins  d’espussims, mostres de llata i sanefes.

La Junta aprova que, a partir del nou any 2000, s’encarregarà a la “Coral Ca Nostra” que canti a les misses de rèquiem per als qui traspassin,  d’aquesta associació. S’abonaran mil pessetes al rector de la parròquia per  cada eucaristia. S’acordà una subvenció per a la directora de la Coral, Elionor Gómez-Quintero,  de 25.000 pessetes, pels assaigs de la formació musical, incloent un concert a l’església. Es fa càrrec del bar del Club, Maria Sancho “Mercadala”, la qual s’estrena amb un dinar servit als menjadors  del  col·legi s’Alzinar, consistent en arròs a la marinera, porcella o pollastre al forn, pijama de postres, vi, aigua i xampany francès, a mil pes-setes per cap. Les previsions, ja que no hi mancà cap associat, es desbordaren…

a

Grup Ca Nostra a Quely (Inca)

Enfront  de les reclamacions dels més habituals clients del bar del Club, els quals consideraven elevats els preus de consumició, es redacta nova llista de preus. El  carajillo, tònica, bitter-kas, cervesa, vi fi, camamil·la i vermut  costaran 110 pessetes; cafè, nescafé i tassó de vi, 55 ptes.;  el whisky a 140; cremes i laccao, 115; el tallat, 50 i el cafè amb llet, sucs i begudes refrescants, 100 pessetes; l’aigua, 50. Així i tot, els horabaixes de bingo es veuen moltes dones que porten botelles d’aigua de casa seva, estalviadores elles! Aquest estat de coses va  motivar que en Joan Sirer Moll dimitís com a tresorer, nomenant-se na Margalida Tous com a substituta, però continuant en Sirer a la directiva, de vocal.

 2000.- En el programa d’activitats  per al 2000 resten assenyalades 8 excursions a determinar, 3 dies de bingo setmanals, un ball de saló mensual – a ser possible amb els grups Amanacer  o Nila’s – una conferència cada més sobre història i una altra sobre alimentació, nutrició i salut; festes de Nadal, Cap d’Any, Carnaval, Sant Antoni i les Verges, havent-se sol·licitat patrocinis a diverses entitats bancàries.

El president Pere Terrasa encapçalant l'excursió


A la reunió ordinària de la junta, del 21 de març, el vicepresident Miquel Garau Aguiló  presenta la seva dimissió, que es acceptada, passant  Margalida Tous a la vicepresidència; aquesta és substituïda a la tresoreria per Maria Pons Bernat.  En Miquel “Bessó” no abandona la junta i segueix com a vocal. Transcorreguts uns quants mesos, Pons abandona i en Miquel Garau passa a ocupar-se de l’administració dels doblers de “Ca Nostra”.  A la presa de possessió  del nou responsable de les arques del Club es presenta un saldo a favor de 2.644.289 pessetes.

 Ana Maria Carrión Ramos i Bartomeu Esteva Pascual, com a socis de major edat, són nomenats per a fer-los  l’homenatge anual, amb motiu del XV aniversari.

 

 

 
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar