Imatge d'arxiu, 3x3 d'Els Reis 2018

749.900 visites, una mitja diària de 2.054,5. Hem tengut 108.600 visites menys que el 2017. Albiram el nostre sostre a la web i obrim nous horizonts a les xarxes socials.

                                                          ENTRADA GRATUÏTA

Direcció: Baltasar Cortés
Diumenge 30 a les 19:30 h: BOOK CLUB
Dimecres 2 a les 18 h. i Dijous 3 a les 20 h: SPIDERMAN: UN NUEVO UNIVERSOActivitat d'agenda que organitza el Parc Natural de la Península de Llevant, pel proper 26 de gener de 2019.


Agenda de la Vila
Novembre de 2018

Dimarts 25 a les 19 h. MIAMOR PERDIDO
Dimecres 26 a les 18 h: EL GRINCH
Diumenge 30 a les 19:30 h: BOOK CLUB


En aquestes dates assenyalades, la teva donació de sang és el millor regal.Imatge d'arxiu. Lliurament beques universitàries 2017


Gràcies per sa feina feta
als qui hi heu col·laborat
i a tota sa gent des poble
que també ha participat. 
Els afectats per la torrentada del mes d'octubre que encara necessitin ajuda per retirar enderrocs i/o voluminosos, es poden posar en contacte amb l'Ajuntament de Capdepera abans del 31 de desembre.

Cal telefonar al 971-56-30-52 i demanar l'ajuda de la Brigada Municipal aportant el polígon i parcela de la finca afectada.

Subcategories