L'Ajuntament ha publicat al BOIB les bases de la convocatòria de subvencions a la normalització lingüística a les empresesPer als següents conceptes:

a) Rètols comercials i de vehicles. Se n’exclouen rètols que utilitzin onomatopeies, paraules intraduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra llengua.

b) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català.

c) Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, paper d’embolicar, bosses, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...).

L’import de cada ajut es fixarà segons els criteris objectius següents:

a) Per edició de rètols comercials i de vehicles:

- Versió exclusivament en català: un 35% sobre el cost generat, màxim 250 €.

- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l’ús que se’n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.

b) Per edició o renovació de cartes de restaurants i bars Incloent-hi el català: un 50% sobre el cost generat, màxim 250 €.

c) Per edició de documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...): 50% sobre el cost generat, màxim 150 €.


El termini per a presentar les sol·liictuds és del 14 de juliol al 27 d'octubre de 2017.

Podeu descarregar tota la documentació a l'enllaç de baix.


Bases de la convocatòria de subvencions a la normalització lingüística a les empreses

Més informació: Servei d'Assessorament Lingüístic