MOSTRA DE LA LLAMPUGA:
COMUNICAT DE LA CONFRARIA DE PESCADORS

 Han obtingut el tercer premi de la Modalitat Bloc, categoria III

Les autores s'auto-anomenen PRINCESAS MEDIEVALES i són: Carolina Ceprián, Gabriela Gil, Laura González, Chiara Hauschka, Laura Riera i Marina Muñoz. La docent que avala la feina és Emilia Saura Woods.
Olga Montoro i Carlos March reberen els premis de mans
de Wiliam Tetard i Antoni Navarro respectivament.