Després de gairebé 50 dies de confinament, se comencen a permetre algunes sortides individuals. Primer van ser els infants (una hora diària) i ara pràcticament tothom que hagi de fer activitat física. Per evitar aglomeracions s’han fixat franges horàries per edats.

Així es permet fer exercici físic individualment entre les 6 i les 10 del matí i entre les 8 del vespre i les 11 de la nit. Sense emprar vehicles (ni transport públic), sense sortir del municipi, sense emprar  instal·lacions esportives.

Els adults entre 14  i 70 anys també podran sortir en aquesta franja horària a passejar,a mb una persona amb la que convisquin i sense allunyar-se més d’un quilòmetre del seu habitatge.

Les persones dependents i les que tenen més de 70 anys podran sortir entre les 10 i  les 12 del matí i  entre les 7 i les 8  del vespre, també limitats a un quilòmetre del domicili i podran dur un acompanyant major de 14 anys.

A partir d’aquest dissabte, 2 de maig mes permetrà tenir cura i recol·lecció dels horts no professionals, dins del mateix terme municipal o el de devora, de forma individual.

Els menor de 12 anys podran sortir entre les 12 del migida i les 7 del vespre

A municipis de menys de 5000 habitants no caldrà respectar els horaris de els franges.També se permetrà tenir cura i  recol·lectar els horts no professionals, se podrà fer de forma individual.

Es demana responsabilitat i es recorda que encara estam en Estat d’Alarma. Cal mantenir la distància entre persones d’almanco 1,5 metres. Del bon funcionament  d’aquestes mesures dependrà la continuació de les 4 fases de desconfinament previstes.

Aquestes mesures han estat anunciades pel ministre de Sanitat Salvador Illa, el passat dijous dia 30 de maig.Aclariment de la Conselleria d'Esports: