MÉS per Capdepera garanteix uns nuclis urbans verds i amb personalitat”


 
 

 

Els darrers anys el nostre municipi ha patit la desaparició d’arbres i vegetació dels nuclis urbans, alguns de tan singulars com el ficus i els garballons de la plaça dels Mariners o els pins que hi ha previst tallar a la plaça dels Pins per a instal·lar una pèrgola a l’aturada de taxis. Per altra banda l’esborrany de projecte presentat pel Govern de les Illes Balars per a la reforma del Passeig Marítim sembla que també prescindeix de part de la vegetació existent actualment. Sovint ha estat massa bo de fer prendre la decisió de tallar arbres, argumentant tot tipus de motius, com els pins de la plaça des Sitjar.

En general, i tret de valuoses excepcions, les places i punts de trobada del nostre municipi s’han convertit en espais anomenats “durs”, amb molt poca vegetació i amb poca personalitat. El darrer exemple el tenim a la plaça dels Mariners, un espai idèntic a altres que es poden trobar a qualsevol nucli urbà de la costa mediterrània turística. Assistim, en conseqüència, a la constant despersonalització dels nostres pobles i a la pèrdua d’aquells trets que els fan diferents.


 Els arbres i la vegetació cuidada fan més habitables els pobles i ciutats, embelleixen l’entorn i suposen un gran benefici mediambiental i d’estalvi energètic. Per tant, una de les principals tasques de la propera legislatura ha de ser la de recuperar aquests espais, dotar-los de més vegetació i fer-los més habitables, sempre amb el consens de veïns i residents en general.

 

 MÉS per Capdepera