Infraestructures

Des del Partit Popular de Capdepera proposem per a aquests quatre anys vinents, un Pla de manteniment d'infraestructures municipals que haurà de ser dut a terme conjuntament amb les diverses associacions de veïns , així com les associacions del món turístic.

Un pla dirigit en dues adreces: una, la important, a llarg temps i una altra, la complementària, d'acció immediata.

Aquest pla ha de regir per sobre d'altres consideracions, és tan important les idees clares a l'hora de mantenir les infraestructuras existents com el desenvolupament d'algunes infraestructures de noves.

Obres i serveis de petita grandària proposades per a aquesta propera legislatura, però que donaran un aire nou al nostre municipi:
* Carrils ciclistes que uneixin els nostres diversos nuclis urbans.
* Connexió amb la via verda.
* Aparcaments al centre urbà de Capdepera i en Cala Rajada.
* Estació de busos adequada al segle XXI.
* Banys públics.
* Peatonalizar (diversos trams) dels carrers Leonor Servera i Cala Agulla.
* Local Social en el camp d'esports municipal (manca històrica).
* Oficines de turisme renovades.
* Millores en els locals de tercera edat.
* Centre juvenil : al principi la nostra idea esta posada a la plaça “del clot de sa grava” , però la ubicació final ha de ser adoptada per un consell juvenil representatiu.
* Regenerar els parcs infantils.
* Banys per a discapacitats a les nostres platges.
* Obtenció de la Q de L’ICTE a les platges del municipi.

Una de grandària mitjana : 
* Concurs d'idees i la seva posterior realització a l'antic edifici consistorial , axi com a la plaça “del Sitjar”.

Una de gran:
* Nou espigó i instal·lacions en el port pesquer i esportiu , donant cabuda a la pesca tradicional així com  a la potenciació de les activitats turístiques i esportives permeses per la nostra Reserva Marina. (No ens cansem de repetir, que els esdeveniments nàutics han de jugar un paper important cap a la desestacionalización turística)

 
Maria Isabel Vives Liberal
PARTIT POPULAR