Si el Govern espanyol acaba aprovant el decret que té previst per reordenar l’espectre radioelèctric, per tal de donar cabuda a la tecnologia telefònica 4G, les Illes Balears poden deixar de rebre el senyal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i quedar-se, per tant, sense poder veure TV3CAT, el 33/Super3 i el 3/24.

Aquest decret, com el planteja el govern de l’Estat, implica canvis a tots els canals televisius i obligaria a la televisió pública catalana a renunciar al segon múltiplex de què disposa, la qual cosa convertiria l'intercanvi de canals entre el Principat, el País Valencià i les Balears en tècnicament impossible.

No obstant això, no és incompatible donar cabuda a la tecnologia 4G i mantenir els dos múltiples de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ja que en l’espectre radioelèctric hi ha espai suficients per encabir-ho tot. Es tracta, per tant, d’una decisió política que, si s’arriba a prendre de manera definitiva, suposaria un atac frontal a la lliure circulació d’informació i afectaria sensiblement la difusió del català.

L’Obra Cultural Balear, conscient de la gravetat de la situació, està estudiant totes les possibilitats de no perdre la recepció dels canals TV3CAT, el 33/Super3 i el 3/24.