EU- ESQUERRA PLURAL ARRIBA AL TRAM FINAL DE CAMPANYA AMB PLENA CONFIANÇA D'OBTENIR UNA MAGNIFICS RESULTATS EL PROPER DIUMENGE.


Durant aquests 15 dies de campanya, la resposta de la ciutadania als missatges d'Esquerra Unida ha estat enormement positiva:  als carrers, a  les reunions amb entitats i als mítins que hem organitzat.

Estam convençuts que aquest suport popular, paral·lel al que s'ha produït al conjunt de l'Estat, es traduirà en uns resultats excel·lents i en un NO rotund als retalls de drets socials i laborals que han impulsats els dos partits majoritaris tant a l'Estat espanyol com a Europa.

Reiterem en aquest darrer dia un missatge central de la nostra campanya: l'abstenció de les persones que es senten indignades amb l’actual situació no suposa cap càstig per als partits que l'han provocadaAl contrari, els reforça i els convida a continuar en la mateixa línia de retallades.


En aquest sentit, EU demana a la ciutadania que, el proper diumenge, no es resigni, ni acoti el cap. Molt al contrari, li demanam que aprofiti aquesta conquista social que és el sufragi universal i utilitzi el seu vot per votar la llista d'EU-Izquierda Plural: la millor manera d'apostar per una Europa democràtica, al servei de l'economia real representada pels petits empresaris i no per l'economia especulativa, una Europa que  respecti els drets socials i laborals, respectuosa amb el medi ambient, que lluiti contra els desequilibris socials i territorials i que generi llocs de feina.

Aquesta Europa és possible i és la que, a les Balears, serà capaç d'ajudar-nos a que no es facin les prospeccions petrolíferes, que es reconeguin adequadament les despeses  d'insularitat, o que s'arregli els temes de transport aeri amb l'exterior i entre les nostres Illes.