“Els tècnics municipals i del Consell han de delimitar damunt el terreny i amb la màxima urgència la línia divisòria entre la zona urbana i l’ANEI”.
Després de la denúncia d’uns particulars en què afirmen que les obres del sector 7 de Canyamel (Hotel Hyatt) envaeixen més d’una hectàrea de l’ANEI contigu, des de MÉS volem recordar que ja a l’any 2007 vàrem  interposar una denúncia semblant, és a dir, per la invasió de l’ANEI veí i per haver-se iniciat les obres sense llicència. Ja en aquesta legislatura, des de MÉS vàrem instar repetidament l’equip de govern de Capdepera que no atorgàs la llicència d’obres, per entendre que el projecte es menjava prop de 20.000 m2 d’àrea protegida.

 Finalment, informes de la UIB i del Consell Consultiu varen concloure que es respectava l’ANEI del Cap Vermell, tota vegada que la línia dels plànols de la Llei d’Espais Naturals (LEN) que delimita l’espai urbà de la zona protegida no era correcta. Segons aquests informes, era l’ANEI el que es menjava una part de la zona urbana de forma incorrecta.

 Ara, un cop atorgada la llicència i començades les obres, tornam a tenir una denúncia damunt la taula en el mateix sentit. Per tant, atès que l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell ja ha intervingut demanant documentació a l’Ajuntament, des de MÉS reclamam que els tècnics municipals i del Consell es posin mans a la feina i delimitin de forma urgent i damunt el terreny la línia divisòria entre la zona urbana i l’ANEI del Cap Vermell amb la màxima exactitud possible.

Aquesta és l’única forma de donar una solució definitiva a la qüestió que fa tants d’anys que es discuteix. Aquests treballs de delimitació, en tot cas, s’han d’enllestir prest, atès el ritme de les obres.


 MÉS per Capdepera