inici

Cap Vermell

Comunicat PP-Capdepera: Prevaricació o difamació

"Volem saber qui diu la veritat, si el Sr. Fernández Mallol o el Sr. Pere Fuster" 


Segons la RAE, Prevaricació es un delicte consistent a dictar, sabent-ho, una resolució injusta, una autoritat, un jutge o un funcionari.

Segons la RAE, Difamació és l’acció i efecte de difamar.

Segons la RAE, Difamar és desacreditar qualcú, de paraula o per escrit, publicant qualque cosa contra la seva bona opinió i fama.

 El motiu d’aquestes explicacions no és altre que intentar explicar i aclarir el que està succeint en el transcurs de les darreres setmanes amb les noticies aparegudes a diversos mitjans de comunicació, amb el tema d’una suposada condonació d’un deute de 12.000 € per part del batle a una empresa amb capital estranger.

La primera noticia va aparèixer el passat 21 de febrer, desprès de la qual el Batle de Capdepera, Sr. Fernàndez Mallol, convocà una junta de portaveus a la qual se ens explicà l'assumpte com estava, desprès de la qual els membres del Partit Popular ens vàrem donar per conformes amb les explicacions ofertes per l'empresa CGI i per part del Batle. Però el tema, lluny d'aparcar-se, aquesta darrera setmana ha tornat a explotar amb una nota de premsa del partit MÉS per Capdepera, amb una molt greu acusació cap el Batle, ja que manifesten a l'esmentada nota de premsa que el Batle va ordenar la paralització de la tramitació de l'esmentat expedient tributari. També es comenta que els altres partits que formen part del govern (UCAP i ES GRUP) es trobaven al corrent d’aquest tema, ja que tenim coneixement d’una reunió a quatre bandes (MÉS, PSOE,UCAP i ES GRUP) i que en aquesta reunió s'exigí, per part del Sr. Fuster, l'assumpció de responsabilitats del Batle per aquest assumpte. Desconeixem quin tipus de responsabilitats es van exigir, ja que en cap moment els membres del PP hem estat informats pel Sr. Fuster.

És veritat que és sorprenent que l'esmentat expedient no es pugui consultar per part de cap membre dels partits de l’oposició, la qual cosa fa que hi hagi dubtes damunt la transparència municipal, i evidencia que el Sr. Fernández només ens informa quan li interessa i del que li interessa, i pareix esser que ara no toca. A més a més, el Batle s’ha vist desbordat per aquest assumpte, amb una nul·la capacitat de reacció aclaridora cap els ciutadans de Capdepera, amb la presa de qualque decisió valenta. Tot el contrari i segons el darrer número de la revista local “Faxdepera” s’ha pactat un “compongo” a Palma entre el PSOE i MÉS per a evitar que es facin públiques unes suposades proves que nosaltres desconeixem. Aquest fet és molt greu, ja que, si és veritat, ens trobam davant un clar cas d’un delicte que es diu prevaricació i que evidentment s'ha de denunciar a Fiscalia perquè es facin els pertinents aclariments d’aquest assumpte. Al mateix temps sorprèn que els caps del PSOE i MÉS a Palma es possin d’acord per enterrar aquest assumpte ja que això suposa un intent de tapar un suposat delicte. Amb tot, si és veritat, també demostra quin tipus de política són capaços de dur a terme la Sra. Armengol i el Sr. Barceló amb l’únic interès de pactar a qualsevol preu per la propera legislatura.

Ha arribat el moment que es sàpiga la veritat. Des del Partit Popular volem saber exactament què ha succeït. Volem conèixer si són veritat las acusacions de MÉS o pel contrari són unes acusacions sense cap fonament.

Volem saber la veritat i si el Sr. Fuster té proves, com ell diu, que les tregui a la llum i que demostri la veracitat de las acusacions.

Volem saber si la noticies aparegudes al Diario de Mallorca els passats 21 i 22 de febrer són veritat, o pel contrari han estat mal interpretades o maliciosament informats.

Volem saber si existeix un “compongo” entre els partits MÉS i PSOE per tapar las suposades proves que demostrarien que el Batle ha actuat en contra dels interessos municipals.

Volem saber què pinten en aquesta història UCAP i ES GRUP i exactament què saben.

Volem saber per quin motiu els regidors de l’oposició no poden veure l'esmentat expedient, incomplint el Sr. Batle l’article 72 de la Llei 20/2006, de 15 de Desembre.

 Volem saber qui diu la veritat, si el Sr. Fernández Mallol o el Sr. Pere Fuster.

 Volem saber si el Sr. Fernández Mallol ha prevaricat o si el Sr. Fuster ha difamat.

 Els regidors del Partit Popular volem que se sàpiga realment el que ha succeït. Per això avui hem exigit la constitució, d’una forma urgent,d'una COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ  per a depurar si hi ha indicis de PREVARICACIÓ o de DIFAMACIÓ.

 

Joan Ferrer Flaquer
Portaveu del Grup Municipal Popular
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar