Esquerra Unida, un partit format per treballadors i dedicat a la defensa dels drets dels treballadors, està i estarà sempre d’acord amb la creació de llocs de treball al nostre municipi i amb la preservació del medi ambient.

En relació a la construcció de la urbanització de Canyamel, cercam la conscienciació de la població perque s'entengui la necessitat de tenir un model productiu d’acord amb el respecte a la natura. Per això, no compartim el camí de recórrer a l’oportunitat de construir i explotar zones d’alt valor paisatgístic per a generar riquesa a uns pocs empresaris, utilitzant l’engany de generar llocs de treball

Tot i no compartir l’opinió de l’informe del Consell Consultiu del Govern Balear, haurem de respectar aquest dictamen. Però hem de tenir en compte l’experiència que hem tengut fins ara en relació amb la construcció massiva duta a terme en el territori de les Illes Balears, que ens ha portat a l’especulació, a la bombolla immobiliària i a la crisi econòmica, i que es reflecteix en la contracció de l’economia, l’augment d’aturats i les retallades en sanitat i en educació.

La nostra proposta és la creació de llocs de treball a través de la restauració de les places hoteleres ja existents a Capdepera, sense deixar-les em l’abandó, i sense destruir noves zones naturals.

I defensem una alternativa de producció diferent a l’existent fins ara, basada en la construcció i en un turisme massiu, i proposm un pla de desenvolupament social i sostenible:

Reconversió ecològica i social de la construcció i del turisme.

L’agricultura ecològica, la construcció sostenible i els serveis sanitaris i socials només podran adaptar-se i modificar-se cap a un nou model productiu des de l’impuls públic.

Des d’Esquerra Unida sol·licitam que es tengui present un pacte social entre la patronal, els agents socials i el govern municipal per a oferir una sortida a les borses d’ocupació locals, i així pal·liar la situació angoixant de moltes famílies del nostre municipi.