Mercat Medieval, llums i ombres








Tsunami polític

 

 













Ja no estam demandats?















UCAP renuncia a la batlia





Tot el que ha passat dia 27 i que tots han publicat dia 28 és cert. L'única evidència és que Cap Vermell ho va publicar dia 26.


Però que tot plegat sembla una innocentada, ho sembla!










Ens agradaria que Ucap
parlàs clar, i que ho fes aviat








  


Les millors festes possibles?














Llengua i escola











A RESULTES DE MALMETRE


LA DIGNITAT D’UN POBLE



“En el regne dels fins tot té un preu o una dignitat. Allò que té preu pot esser substituït per quelcom equivalent; en canvi, el que es troba per damunt de tot preu i, per tant, no admet res equivalent, això té una dignitat” (
Kant)








 

Tots som en Tolo

 

 

 
















Capdepera som tots









 




   Premis 31 de Desembre
   amb presència gabellina














Ens han demandat










Equilibri territorial: aconseguir que tothom, visqui on visqui, tengui els mateixos drets i possibilitats d’accés als serveis públics, com a garantia de benestar i de desenvolupament.










Un sistema que tot ho preveu

















Moviments polítics

 













ESTUPEFACCIÓ

 


 PORTALET POSTELECTORAL


 Una primera aproximació
 als resultats del 22-M
















   REFLEXIONAR O 

   NO REFLEXIONAR ?

   THAT IS THE QUESTION