En el carrer Elionor Servera (cantonada amb l'Agulla) fa un parell de setmanes que se van fer dos clots ben enmig de la vorera.  Fins avui segueixen oberts i vallats, impedint el pas als vianants.  

Crida l'atenció el temps que han estat oberts (de fet encara segueixen) i que fa dies que no veiem ningú fent feina. Ens han informat que es tracta d'un avaria d'Endesa/ Telefònica i no es sap el termini de la reparació. Esperem que acabin aviat i tornin la vorera al seu estat anterior, curiosament a penes fa uns mesos que se reformaren les cantonades de tot el carrer.