Just acabar la temporada turístic, el municipi, especialment Cala Rajada, s’han reiniciat algunes de les obres públiques que quedaren a mitges durant l’estiu. A més s’ha d’afegir l’asfaltatge d’alguns carrers.

Una de les obres que duen bon ritme, però que encara duraran uns mesos són les d’urbanització i dotació  de serveis de Cala Gat i Son Moll de Dalt.

A Son Moll de Dalt segueix la feina de alineació í delimitació de carrers, construcció de síquies i canalització, amb gran moviment de terres i utilització de maquinària pesant. S’ha d’anar alerta amb la sortida de camions per l’autovia Joan Carles I.  Cal recordar que el sistema de financiació de les obres és per Junta de Compensació, assumint els propietaris la despesa.

L’altra zona en obres, per dotació de serveis, és la urbanització de Cala Gat. Alguns carrers, com l’avinguda Cala Gat ja estat tancada al trànsit. Aquí també n’hi ha molts de moviments de terra per fer o refer carrers i la realització de síquies per la estesa de la xarxa de serveis com aigua i clavegueram.També s’ha fet obra al costat de la carretera des Far (des de l’inici de la carretera fins l’entrada a l’urbanització) al llindar de la zona de l’ANEI per a fer les canalització de sortida de l’urbanització  de Cala Gat. Aquests terrenys van ser expropiats per afavorir aquestes infraestructures.      

 Altra obra que s’ha posat en marxa és el canvi de rajoles i adeqüació l’accesibilitat als caps de cantó del carrer Elionor Server. Es tracta d’acabar el lateral que no s’arribà a acabar per l’inici de la temporada turística. Actualment fan de la zona del port cap a la carretera de Cala Gat,  a més d’acabar alguns detalls del que ja s’ha fet.

També se fa feina a la barana de del passeig Gabriel Roca.
 

A tot s’afegeix l’asfaltat de trams de vies públiques de Cala Rajada com ara els carrers Magallanes, Llegítimes o Alcalà Galiano. Alguns veïns ens han comentat que esta bé asfaltat els carrers, però pensen que no s’hauria de fer a bocins.

Malgrat aquest intens reinici de les obres públiques en el municipi, cal recordar que s’espera l’inici de les obres del passeig marítim, el plat fort que s’hauria d’executar abans de la propera temporada turística.