Cada dia la mateixa situació. I la policia? Bé aquí queda denunciat. Ai si qualque dia passa res!!!!

Andreu