inici

Cap Vermell

Carrer des Coconar o com sortir d'aquí?


Cada dia la mateixa situació. I la policia? Bé aquí queda denunciat. Ai si qualque dia passa res!!!!

Andreu


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:







Horaris C E Escolar