Els expedients de llicència d'obres acumulen retrasos de 18 mesos fins a dos anys


Ja fa més d'un any des de la primera denúncia de diferents partits polítics a través dels plenaris i diferents comunicats. Sembla que les promeses de millora no sols han estat falses espectatives sinó que la situació ha empitjorat d'ara fa un any. Cada vegada la situació s'allarga més. Tal volta els responsables (regidora d'urbanisme o batle)  haurien de dir-hi la seva, però ja són molts els perjudicats. 

Aquests mateixos perjudicats són incapaços de fer qualsevol declaració pública al respecte, per por. Aquesta és la democràcia que tenim al municipi.