inici

Cap Vermell

Mn Antoni Amorós pren possessió de les parròquies de Manacor

Dia 24 a les 20h, a la missa de Sant Bartomeu, amb presència del Bisbe de Mallorca, farà el relleu de les parròquies gabellines al nou rector Mn. Josep Ramon Ortega Fons


Quan a notícies eclesials també informar que Mn. Nadal Bernat Salas, a més dels carrecs de vicari judicial i resposable de patrimoni, a partir de dia 4 d'agost, el bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull l'ha anomenat vicari parroquial de Santanyí, els Llombards, s'Alqueria Blanca, Calonge i Cala d'Or, continuant en els càrrecs anteriors.

 

 
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar