PP, MÉS, Guanyem i Es Grup presenten una moció conjunta per revocar l'acord del plenari de dia 5 de juliol

Un lector de Cap Vermell qüestionava si havia hagut un possible "Tamayazo" el passat ple de dia 5 de juliol on es votaven, una a una, les inversions sostenibles a realitzar i demanava explicacions al respecte. 

Sembla que la resposta no s'ha fet esperar. Tots els grups de l'oposició, 10 regidors de 17, ampla majoria, han presentat avui una moció conjunta per revocar l'acord de plenari anterior. 
Recordem que al passat plenari faltaren dos regidors del PP i un de MÉS, que, en aquells moments, creava un empat a 7 regidors i donava la possibilitat al batle que decidís pel vot de qualitat en el cas de no volr deixar-ho damunt la taula. Hi hagué agres paraules i el batle proposà la votació. Davant aquesta situació els partits de l'oposició excepte Guanyem abandonaren el plenari al considerar que el batle no atenia a la majoria social que representaven els partits de l'oposició. La votació final fou 7 vots a favor, 1 en contra.

Avui, a través de la moció, es torna a replantejar el trasllat i les obres d'adaptació del quarter que suposen més de 300.000€, essent sols una sol·lució provisional. 

El batle afirmà al plenari que en el cas que no s'aprovàs el trasllat els sindicats policials posaien una demanda personal contra els que votassin en contra. Per contra, Lucía Gutiérrez, regidora de Guanyem, afirmava al mateix plenari que ella havia parlat amb diversos policies i no és cert que demanin el trasllat al Cente Cap Vermell. EL batle manifestà que té un inform del cap de la policia.

Així les coses, la polèmica està oberta. És d'esperar que el batle convoqui un ple extraordinari el més aviat possible i s'arribi a un acord. I tots els regidors assistir al plenari.