inici

Cap Vermell

Accident al creuer de Na Forana

Aquest dimarts dia 30 hi hagué un altre accident al creuer de Na Forana (creuer del carrer Arquitecte Alomar amb Avinguda Mediterrani). Pel que ens comentaren, sembla que el cotxe blanc pujava des de Son Moll,  no va veure el groc i es produí la col·lisió. No és el primer accident quté lloc en aquest indret. 
En aquest creuer ja hi ha hagut uns quants accidents de distinta consideració (normalment són petits cops). Pot ser l'stop d'Arquitecte Alormar té poca visibilitat o que la corba d'accés és massa pronunciada..., el cas és que és un punt on cal anar amb prudència .La Policia Local es personà en el lloc de l'accident.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar