Capdepera tanca la llista de les Illes Balears amb 19.429 euros de mitjana per habitant  

Les xifres de renda mitjana difoses per l’Agència tributària ( i publicades a la premsa ) situen a Capdepera a la coa de la llista de municipis de més de 1000 habitats de les Illes Balears. Les dades són de l’any 2015 (ja sabeu que les coses de “palacio”...) Una situació ha sorprès a més d’un, de fet a les xarxes socials ja hem vist comentaris de tot tipus.

Per valorar amb certa serietat les dades, hauríem de tenir més informació sobre l’elaboració del informe, però no oblidem que són oficials de la pròpia Agència Tributària i  valora la renda anual mitjana per declarant (ingressos bruts).

Suposem que hi ha molts de factors que podríem explicar la pèssima situació del nostre municipi. Pensàvem que eren un “municipi ric” i anem a la coa, el darrer de la Comunitat Autònoma.

Els pobles més rics són Valldemossa (38.630 euros), Esporles (34.650 euros) i Bunyola (31.056 euros), tots tres millorant la seva posició en el marc de l’Estat espanyol. La mitjana de les Illes Balears es situa al voltant de 25.745 euros, una mica per sobre la mitjana espanyola que és de 25.582 euros.

Aquestes són les dades de la comarca de Llevant:

Municipi Renda mitjana
2015
Posició 
2015
Posició
2014
Manacor 21.763 967 928
Artà 22.185 883 890
Son Servera 20.158 1.262 1.350
Sant Llorenç 20.814 1.133 1.190
Capdepera 19.419 1.408 1.477
Ills Balears 25.745 5a  

 

Com podeu observar, els municipis del Llevant es troben per sota la mitjana.

Entre les possibles causes d’aquesta situació podríem parlar de l’eventualitat laboral, la temporalitat  i , ens han comentat, que podria explicar-se pel fet que malgrat tenir una gran planta hotelera , en par es troba en mans de propietaris externs que tributen fora.

Per cert a nivell nacional Pozuelo de Alarcón (Madrid) te la renta mitjana de 69.136 euros, mentre que el darrer lloc l’ocupa Zahinos (Badajoz) amb 10.574 euros. Entre comunitats, els municipis de Balears es situen en la zona alta de la llista de més de 5000 municipis espanyols. La mitjana de illes Balears és superades per Madrid, Ceuta, Melilla i Catalunya.

El que hem dit: Capdepera té "l’honor" de ser el municipi que declara menys ingressos per habitant de les Balears. Una dada per reflexionar.