Com cada any, la imatge gaudirà d'una espectacular decoració floral