El dia de la Verge de l'Esperança, patrona de Capdepera sol coincidir amb dia feiner, com enguany mateix. Això, de sempre, li lleva una mica de relleu i fa que els actes religiosos de la jornada, especialment l'ofici en el Castell, comptin amb una concurrència limitada. I així va ser el divendres, en què la capella no es va omplir.

La missa va ser presidida per mossèn Nadal Bernat, amb qui concelebraren el rector Antoni Amorós, Andreu Genovard, Joan Servera i Pere Orpí.

Al capvespre, a la processó, pel que ens va semblar sí que hi hagué més participació que en anys anteriors, amb la Banda de Música acompanyant la desfilada.