A la venda: embarcació Merry Fisher 625 amb motor Yamaha 115hp, de finals d'agost del 2008

I per acabar els hi demanàvem aquestes preguntes:

- Piscina, Can Creu d’Inca, Centre Cap Vermell, Centre Jove Juva. Per què hi há tants edificis municipals tancats al públic? Que s’hauria de fer?

 

- Quines prioritats considerau que ha de tenir Capdepera d’ara endavant?

- Quin atractiu té presentar-se a les properes eleccions?
- Vols afegir algun comentari?Tercera tongada de l'enquesta. Les preguntes són:

  - Com creis que la crisi i les mesures de restricció de la despesa pública afectaran Capdepera?

  - Segons les darreres taules d’endeutament, Capdepera és un dels municipis de Mallorca que te un endeutament més alt respecte dels habitants empadronats. dBalears assenyalava un deute de 961€/habitant. Quina valoració feis? S’haurien de prendre mesures concretes? Quines?

Segona part de l'entrevista de Cap Vermell a tots els partits polítics

-Quines son les accions millors que ha duit a terme l’equip de govern?

- I les més desafortunades?

   Fa tres anys d'ençà de les darreres eleccions municipals i, per tant, estam a un de les properes. Temps suficient per fer-ne una anàlisi en profunditat amb tots els partits polítics que són a la Sala. Per aixó, els hem plantejat un qüestionari, a mode d'entrevista, que publicarem en quatre tongades més un possible torn de rèplica. L'ordre de les respostes serà en funció del nombre de vots obtinguts a les passades eleccions municipals. Esperam que les respostes vos puguin resultar aclaridores i agraïm a tots els partits la col·laboració i diligència mostrada.


Les dues primeres preguntes són:

- Com veis la situació municipal?
- Quina valoració feis d’aquests tres anys de legislatura?

Tallers de reutilització i reciclatge de roba i tallers mediambientals per a celebrar el Dia del Medi Ambient


4 de juny 2010Els nins i nines de l’Escola Viva netegen el pinar de Cala Agulla


L'Agulla

Sa Mesquida

Sa Font de sa Cala

Canyamel

Son Moll


                 CRÒNICA
 
           EXCURSIÓ

     CAP A LA CIÈNCIA

DE DOROTHEA M. A. BATE

    I EL SEU MYOTRAGUS


               Capdepera, 30 de maig de 2010

COMENTARI CLIMATOLÒGIC DEL MES D’ABRIL 2010       PRIMER PREMI                 SEGON PREMI                          TERCER PREMI
 

1. Falconer                              17. Una tradició que perdura           21. Medieval?
Pere Cortada                            Marina Caldentey                           Maria Inés Martínez

Per no plorar! Alliberament de tortugues al parc natural de la península de LlevantEls Espais Naturals Protegits com a recurs educatiu
Parc natural de la península de Llevant

Diumenge dia 20 de juny de 2010

Excursió  al Migjorn de Mallorca

Cala s'Almúnia - Far de Ses Salines - Colònia de Sant Jordi

La regeneració de Cala Agulla compta amb el vist-i-plau de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears


 

Tres dies tan intensos i amb tanta gent són molt propícis per captar aquest tipus d'imatges.Pere Orpí i Ferrer (Capdepera, 1936) és entrevistat a través del projecte Lletres i Memòria que realitza l'Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, juntament amb el portal d’internet Banc de la Memòria.

En el projecte Lletres i Memòria es recullen, en un apartat especial del web Memoro, tot d’entrevistes en format vídeo a escriptors i escriptores en llengua catalana, associats a l’AELC i nascuts abans del 1940, els quals donen testimoni de les seves vides i la seva obra.

L'entrevista amb en Pere Orpí és llarga i profunda i, si ens permeteu, vos recomanam que l'escolteu i l'asaboriu lentament ja que és senzillament deliciosa. Està estructurada en 7 blocs dels quals vos oferim els enllaços a continuació:

El mes de maig, les “cranques” hi tornàrem a realitzar un clàssic de l’excursionisme mallorquí, la Volta al Puig Roig


Subcategories