N'Amadeo,

de quan la fotografia

era un artL'exposició antològica del fotògraf i pintor
Amadeo Alou va constituir un acte de
profunda transcendència cultural.La inauguració de l'exposició antològica del fotògraf i pintor Amadeo Alou, que va tenir lloc el divendres dia 28, en el Centre Melis Cursach, va constituir, a més d'un acte de profunda transcendència cultural, tota una manifestació social, amb un públic que respongué massivament a una cita amb un artista local poc divulgat. També hi era present una nodrida representació de familiars i amics de l'artista, alguns arribats de l'estranger per assistir a aquest acte.Més conegut pel seu vessant fotogràfic -qui del poble no té un a fotografia feta per n'Amadeo?-, a molts ens va sorprendre la seva faceta de pintor de gran pulcritud acadèmica, especialment destacable en el conreu del retrat. La doble especialització era molt pròpia d'aquells artistes de principis del segle XX, com fou el cas, igualment, de Miquel Flaquer "Coix". En aquest sentit, resulten molt atractius els treballs de coloració realitzats per Alou sobre positius en blanc i negre, on l'hàbil mà del pintor -fins i tot quan la fotografia en color ja era una realitat-, aconsegueix resultats totalment brillants. El pas d'Amadeo per Barcelona, a principis dels anys 30, marcaria una inflexió en els treballs d'aquest fotògraf, que des d'aleshores entrà de ple en la modernitat.La mostra, com hem vingut anunciant des d'aquesta pàgina, és el primer projecte del Centre Melis Cursach absolutament autònom, en el sentit d'haver estat gestat i conduït des d'aquesta institució, fins a la seva manfiesfació pública. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració i aportació de molta gent del poble, en froma de fotografies de n'Amadeo, d'entre les quals és destacable la donació feta per Miquel Moyà Sampol. També s'ha de ressaltar la tasca d'inventari i catalogació duta a terme per la historiadora Antònia Fernández, aprofitant els estudis de postgrau que aquesta està cursant sobre Patrimoni Cultural, amb Amadeo Alou com a centre del seu treball de recerca.

L'acte va ser presentat per la incansable Maria Massanet, i tot seguit fou Antònia Fernández qui explicà com s'ha desenvolupat, i amb quins criteris, la tasca de posar en ordre l'important llegat d'Amadeo Alou, que ara ja forma part del patrimoni municipal i que és a l'abast de tots els ciutadans del poble. El batle Rafel Fernández va tancar l'acte, amb unes parules d'agraïment a tots els que ha fet possible aquesta mostra.Hem de recordar que Amadeo Alou Oleo fou un membre destacat de l’església evangèlica de Capdepera, com a fill de Bartomeu Alou Pons, que en va ser fundador, i va esser l’encarregat de realitzar l’ornamentació i guarniments del temple. Per aquest motiu, el proper diumenge dia 30 tindrà lloc un culte en la seva memòria obert a tothom. A continuació, a partir de les 12 h, es podrà veure una petita mostra fotogràfica del temple abans de la seva reforma i els interessats podran visitar la capella del carrer de Sant Pere, núm 3, de Capdepera.

Avui, quan el major mèrit de la majoria de fotògrafs no passa de prémer el disparador de la seva càmera digital, l'obra de n'Amadeo ens retorna als orígens, de quan la fotografia era un art.