inici

Cap Vermell

El Claper dels Gegants topografiat

El poblat talaiòtoc de Canyamel de propietat municipal que ha estat abandonat sis anys


S’han dut a terme les tasques de topografia del jaciment arqueològic El Claper dels Gegants, a Canyamel, en el marc de les actuacions previstes per enguany dins el Pla Integral del poblat talaiòtic.

La feina topogràfica és imprescindible per a poder reconèixer el terreny i organitzar les tasques de sectorització i dibuix arqueològic, entre altres, ja que totes les feines que es preveuen dur a terme en el conjunt del jaciment s’han d’organitzar a partir d’aquesta informació fiable del terreny.

La topografia del Claper ha durat una setmana i s’ha dut a terme pels tècnics topògrafs Jeroni Perelló i Gori Estarellas i sota el control dels tècnics arqueòlegs, Catalina Garau i Bernat Oliver.

És d'esperar que les futures accions sobre el jaciment prehistòric tenguin continuitat i  es treballi amb un pla de manteniment per tal que no es tornin a tudar els doblers deixant abandonat a expenses de la vegetació com s'haq fet en tres ocasions els darrers quinze anys.


Foto del mes
 

Horaris C E Escolar