inici

Cap Vermell

El Claper dels Gegants topografiat

El poblat talaiòtoc de Canyamel de propietat municipal que ha estat abandonat sis anys


S’han dut a terme les tasques de topografia del jaciment arqueològic El Claper dels Gegants, a Canyamel, en el marc de les actuacions previstes per enguany dins el Pla Integral del poblat talaiòtic.

La feina topogràfica és imprescindible per a poder reconèixer el terreny i organitzar les tasques de sectorització i dibuix arqueològic, entre altres, ja que totes les feines que es preveuen dur a terme en el conjunt del jaciment s’han d’organitzar a partir d’aquesta informació fiable del terreny.

La topografia del Claper ha durat una setmana i s’ha dut a terme pels tècnics topògrafs Jeroni Perelló i Gori Estarellas i sota el control dels tècnics arqueòlegs, Catalina Garau i Bernat Oliver.

És d'esperar que les futures accions sobre el jaciment prehistòric tenguin continuitat i  es treballi amb un pla de manteniment per tal que no es tornin a tudar els doblers deixant abandonat a expenses de la vegetació com s'haq fet en tres ocasions els darrers quinze anys.


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar