Una dècima per Sant Antoni

 
Sant Antoni és un gran sant
perquè defensa els animals
éssers vius i vegetals
de l'atac contaminant.
I aquí rau lo important!
Contra l'efecte hivernacle
l'extinció i la debacle.
Aquesta és la gran acció
de l'abad benefactor.
El demés és espectacle.