El deute per habitant és de 303 euros

 El Ministeri d’Hisenda ha publicat el deute per municipis a 31 de desembre de 2017, creuant-lo amb les darreres dades de població resultants de la revisió del padró municipal.

Pel que respecta a Capdepera, amb 11.267 habitants (pensàvem que superàvem els 12.000), el deute per habitant ès de 303 €.

El dèbit viu de Capdepera, calcul.lat en milers d’euros,  es fixa en 3.416 €, a l’esmentada data de finals de l'passat any. El municipi gabellí es troba a la posició 1.707 al rànquing  dels  més endeutats (de l' 1 al 8.125).

El gabellí Joan Servera Sancho, enginyer tècnic de Previsió Social, mitjançant  l’eina d’estudi llançada pel periòdic Cinco días,ens ha facilitat aquesta informació, la qual hem considerat adient  trasllardar als nostres lectors.

A finals d’any  s’haurà reduït el deute de las corporacions locals, que arribarà al 2’2% sobre el  PIB, complint aixì amb l’objectiu fitxat del 2’7%, amb una tendència respecte a la regla de despesa d’atresorar, de cada cop, més efectiu al Banc. Altres municipis han pogut utilizar el seu superàvit per deixar a 0 el deute.

  Bartomeu Melis "Meyme"