El divendres, 27 de juliol, data de la seva mort, al calendari litùrgic diocesà de l’Església figurarà el nom del beat mallorquí, concretament de Capdepera, Fra. Jesús Eduard Massanet Flaquer, per poder-lo venerar.

 
 
Fra. Jesús Eduard Massanet Flaquer compta amb un retaule en forma de quadre fotogràfic a la capella de la Verge de L’Esperança de la parròquia de Sant Bartomeu del poble que el veure néixer el 16 de gener de 1899, que hem d’agraïr al exrector Miquel Mulet.

El pare Massanet,  al llarg de molts d’anys, comptà amb un carrer dedicat al seu record, ara anomenat del Pla d’en Cosset, on tenia la seva vivenda, al costat de la de mossèn Pere Ferrer, prelat gabellí que fou del Papa Pius XI, del què Massanet va fer una semblança amb motiu de ser declarat Ferrer fill il.lustre de Capdepera.

El 27 de juliol de 1936, Jesús Massanet va sucumbir a l’atrocitat i al sectarisme, a Lleida, on exercía al convent dels mercedaris, víctima de les bales disparades a la seva esquena per part d’ungrup de milicians, en mig de la rambla d’Aragó de la ciutat catalana

Jesús Eduard Massanet fou un dels 19 religiossos coneguts com a “màrtirs de la Mercè” assesinats al 1936. Va professar l’hàbit mercedari al 1917 i el presbiteriat a Solsona el 22 de setembre de 1923, destacant com a predicador i per la seva dedicació d’entrega a les necessitats dels nins i a les persones pobres i sencilles. El período més intens de servei, en qüalitat de capellà castrense, el va desenvolupar al Rif, al Marroc, tinguent allà cura espiritual del dos mil soldats desplaçats a aquella guerra.

Encara hi ha gent a Capdepera, malgrat la retirada de la placa amb el seu nom del carrer que condueïx a l’escalonada del Castell, que cultiven el seu record i delejen veurer-lo, qualque dia, glorificat com a sant, ja que virtuós i sant fou en vida –comprego-nentots aquells que han traçat semblançes del beat gabellí – tant en els sermons a les trones, als confessionaris d’aquells temps i amb la seva solidaritat en vers dels més dèbils i necessitats, a partir de la seva confirmació cristiana , el 23 de maig de 1899, en que els seus pares Francesc i Elionor, matrimoni molt acomodat del poble, el portaren a la parròquia de Capdepera.


Bartomeu Melis “Meyme”