Un home amb un canetImmillorable concert medieval... amb l'Esperit Sant 
 

Marc 11: 15-19  "...I  entrant Jesús al Temple li vingué de nou l’aldarull de gent cantant, ballant, comprant i venent en el lloc sagrat i,  trabucant les taules i les cadires, va impedir que ningú penetràs al recinte per fer-hi festa, portant estris o instruments. Jesús els ensenyava, dient-los: “La meva Casa serà anomenada casa d’oració per a totes les nacions, però vosaltres la convertiu en cova de mercaders, traient benefici de les activitats sagrades”.

Corintis 3:16 …”No sabeu que vosaltres sou Temple de Déu i que l’Esperit Sant, en aquest dia de Pentecostes (que celebràvem, per cert, aquest mateix diumenge de cloenda del Mercat Medieval) mora dintre els vostres cors?”

Els tres coloms que tenen el seu hàbitat dins l’església de Capdepera des de  ja fa temps malgrat la gàbia tramposa instal·lada per Joan Trobat –, els quals  volen alegrement, semblaven talment l’Esperit Sant en data tan significativa i oportuna.

I és que..., com canvien els temps! L’immillorable escenari del presbiteri eixamplat de la parròquia de Sant Bartomeu, per a oferir l’adequat concert de cloenda, estigué molt allunyat, el d’enguany, dels que ens oferiren, en anteriors edicions, Elionor i Claudia amb els seus respectius seguicis.

Ni el Bon Jesús ni  l’Esperit Sant, malgrat les ensenyances de Marc  i dels  Corintis,  feren acte de presència, no varen comparèixer,  al seu temple gabellí. Aquest  fet fou  interpretat  com   a autorització celestial per a la celebració de l'esdeveniment, tot i ja tenir-la, l’autorització, per part del responsable terrenal. 

Que sigui per molts d’anys!