EN COS DE CAMISA                                                                     El rei, 

                                                                     com a fiador de la Constitució,
                                                                     farà un "a por ellos"
                                                                     a aquells que coartin
                                                                     la llibertat d'expressió