Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran

El més destacat de 1991, 1992  i 1993   

Transcripció: BARTOMEU MELIS “Meyme”

 

          

 

  

   Continuam amb la història del col·lectiu de persones majors “Sol Naixent” de Cala Rajada i ens endinsam a l'any 1991, un període que la gent  gran de les associacions illenques recordarà com el de la rebaixa del preu dels bitllets per a viatjar  amb l’autocar de línia, com així mateix les entitats guardaran memòria de quan l’Imserso els atorgava una subvenció anual de 50.000 pessetes a més de 500 pessetes per associat.  S’ha de fer constar que, aquest any, les vídues de pensionistes i invàlids foren admesos com a socis de nombre de “Sol Naixent”, amb tractaments de neuroreflexologia terapèutica a la Fundació Kovacs de Ciutat.

 Renovació parcial de Junta.- Fou any de renovació parcial de junta, aquest 1991. La mesa electoral integrada per Antoni Febrer Ferrer, Pere Terrasa Vaquer i Petra Font Bauzá admeteren els sufragis dels associats amb dret a vot. El resultat fou el següent: Maria Vaquer Garau i Catalina Fuster Lareu (reelegides), Àngela Servera Nebot, Francisco Forteza Aguiló, Pere Lliteres Riera i Mateu Orpí Ferrer. Nadal Juan, Joan Melis i Bartomeu Sancho abandonen la directiva per haver complit el temps pel qual s’havien compromès. Francesc Oleo, Pere Lliteres i Mateu Orpí administraran la secretaria; Bonnín Fernández, Maria Vaquer, Catalina Fuster i Francisco Forteza integraran la tresoreria. Les excursions seran organitzades per Pere Sancho Rosselló, Forteza i C. Fuster; Cultura, per Mateu Orpí, Climent Prats i Xisco Oleo. De les relacions amb l’Imserso en tendran cura Àngela Servera i el president Miquel Ferrer. Aquest darrer cuidarà de les juntes i la seguretat a les obres d’inversió del Club, juntament amb Prats, Forteza i el soci Joan Pujades. Pere Sancho Rosselló es nomenat vicepresident.


Port de Cala Rajada. Vista parcial.

S’acorda l’abonament de 13 pessetes per quilòmetre a qui, en cotxe particular, es desplaci per fer  gestions a favor del Club. Es dona compte de la recepció de 100.000 pessetes per al manteniment del local per part del Consell, a més d’aportacions en metàlic  de les entitats bancàries amb què treballa l’associació. Mateu Orpí regala 2.000 pessetes al Club, que presenta un saldo favorable d'1.220.221 pessetes. Els balls setmanals, la celebració del carnestoltes, dia dels enamorats, les verges i tot un seguici de festes i menjues arrodoneixen un any pletòric d’activitats, en què els  viatges a la Península, a diferents indrets, i també al llarg i ample del nostre arxipèlag,  no han mancat. 

A data del primer d’agost de 1992, “Sol Naixent” compta amb 426 associats. Als afiliats inscrits a les dues associacions del municipi se'ls respectarà la continuïtat en ambdues entitats, però no s’admetran nous socis que vulguin pertanya a “Ca Nostra” i “Sol Naixent” al mateix temps, únicament podran estar inscrits a una de les dues. Es posa a la venda un lot de mobles per 24.000 pessetes que és adquirit per alguns interessats quasi d’immediat. Es redacta un nou inventari de les pertinences del Club. L’Ajuntament cedeix la planta baixa (soterrani) d’un edifici del carrer Pizarro per a instal·lar-hi el billar entapissat de nou per un cost de 32.500 pessetes i Joan Pujades, soci molt actiu, ha regalat un crucifix que es col·locat sobre la prestatgeria de la biblioteca. S’agraeix a Jaume Tous “Jato” la col·laboració desinteressada per fer les crides gratuïtament, amb altaveu, dels esdeveniments del Club. Amb motiu del centenari de Damiama Gil de Pablos, “La Caixa” obsequia amb una bunyolada i aportació econòmica per al duo Pepita Morató, que amenitza el ball.

El Ministeri de Treball i Seguretat Social ha concedit a l’associació una subvenció de 202.000 pessetes. El Patronat de Turisme organitza una festa per Nadal i s’ha demanat la col·laboració del col·lectiu de la Tercera Edat. No hi manquen xocolatada, ensaïmades i cava. El tresorer informa als afiliats que, per ser jubilats, tendran una rebaixa del cànon d’aigua, atorgat pel Govern Balear.

I ja ens trobam a 1993.  I tenim assemblea general ordinària, on s’ha de renovar part de la junta per haver complit, alguns dels seus integrants, el termini establert. Han de cessar el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i tres vocals. Abans de procedir a les votacions, la Junta Directiva obsequia amb un collar de perles i una safata de plata alemanya, respectivament, a Antònia Bauzà, Maria Vaquer i Francisca Massanet, tres magnífiques col·laboradores de “Sol Naixent”. S’acorda un ajut per a una marató ciclista per a veterans, per Sant Bartomeu, per import de 5.000 pessetes.

 Eleccions.- La mesa electoral resta composta per Isabel Cano Vila, Isabel Maria Amengual i Gabriel Garau. Es depositen a l’urna 251 paperetes. El nombre d’electors és de 468. Els sufragis vàlids sumen 248, havent-n'hi 2 d'anul·lats i un en blanc. Es presenten 12 candidats: 6 dones i 6 homes. En votació secreta entre els elegits i els que encara continuaven a la Junta, per nombre de vots de major a menor, continuà com a president Miquel Ferrer Ginard, que havia obtingut 201 vots; vicepresident: Manuel Fuster Lareu (nou a la Junta) amb 191; de tresorer continua Pere Bonnín Fernàndez; secretari: Francesc Oleo Piris. Mentre que Mateu Orpí Ferrer, José Tesouro Vallejo, Àngela Servera Nebot i Francesc Forteza Aguiló són els Vocals.

El 6 d’octubre, el capellà, fill de la vila, poeta i escriptor Pere Orpí Ferrer dona una conferència sobre la Serra de Tramuntana, amb projecció de diapositives, que té extraordinari èxit. El 6 de desembre, mossèn Antoni Gili Ferrer fa una xerrada sobre la història de Capdepera, Castell, finques rústiques i cognoms. La Rondalla de Capdepera efectua un concert per a la Tercera Edat, i rep 12.000 pessetes de regal per l’actuació. Les fotografies antigues donades per Bartomeu Pascual “Papa” procedents del seu pare i família, sobre Cala Rajada, son exposades al saló de reunions.

(Us en mostram un grapat com a  il·lustracions del present capítol).